VEDENSUODATTIMET

Kaivot joiden vesi on laadultaan moitteetonta, ovat valitettavan harvinaisia. Yleinen syy huonoon vedenlaatuun on maa tai kallioperä sekä puute kaivon rakenteessa. Kunnallinen vesijohtovesi on laadultaan yleisesti hyvä. Kunnallisen veden käyttäminen verrattaen omaan kaivoon on yleisesti kallista. Riippuen asuinpaikasta, voi kunnallisveteen liittyminen olla jopa mahdotonta. Usein asuinpaikan omat kaivot voidaan kunnostaa ja tarpeesta riippuen varustaa tarvittavilla suodattimilla jotta laadukkaan talousveden vaatimukset täyttyvät.

Huolettoman talous- ja juomaveden tulee täyttää neljä vaatimusta:

  • vesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä
  • veden on oltava väritöntä, hajutonta sekä mautonta
  • vesi ei saa aiheuttaa teknisiä ongelmia kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä
  • veden on oltava kohtuullisen hintaista

VEDENKÄSITTELY

Automaattisen suodattimen avulla epäpuhtaudet kuriin

Automaattinen suodatinmallisarja WatMan MLFA poistaa erilaiset epäpuhtaudet talousvedestä. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa.

Yleisimmät täyteaineet ovat suodatinhiekka, aktiivihiili, antrasiitti, alkalointimassa sekä kevyet erikoissuodatusmassat. Yleisesti erinlaiset massat ovat suodatinsäiliössä kerroksittain, jonka avulla niiden erotuskyky on parhaimmillaan. Poistettavat epäpuhtaudet sitoutuvat kerroksittain massaan, myös kertyvät epäpuhtaudet rupeavat toimimaan suodattavan massan tavoin.

Vedensuodattimet ja tarvikkeet löydät Pumppulohjalta, autamme sinua oikean suodattimen valinnassa.